mobil-telefon mobil-whatsapp
Artikülasyon Bozukluğu

Artikülasyon Bozukluğu Nedir?

Artikülasyon: Kişinin konuşma seslerini yanlış veya eksik söylemesi anlamına gelir. Konuşmaya yardımcı olan organların (ağız, dil, dişler, çene, damak, dudaklar)belirli bir şekle girerek konuşma seslerini oluşturur. Çocuğun 4 yaşına gelmesine ya da geçmesine rağmen belirli sesleri, heceleri ve kelimeleri üretmekte zorlanması ve yanlış çıkarmasıdır.

Dinleyicinin, konuşma seslerini atlamış, yer değiştirmiş, ekleme veya çarpıtma yapılmış gibi algılamasıdır. Çocuğun çıkardığı seslerin aynı yaş grubundaki çocukların seslerinden farklılık göstermesidir.

Artikülasyon Bozukluğunun Nedenleri?

 • Yapısal Nedenler; ağız içi, dudak, dil gibi konuşma organlarının bozukluğu,
 • İşitme Kaybı,
 • Zihinsel Gerilik,
 • Sosyal Uyarıcı Eksikliği,
 • Gecikmiş konuşma,
 • Evde yabancı bir dil konuşulması,
 • Baskıcı ve eleştirel aile tutumları,
 • Psikolojik nedenler ,artikülasyon bozukluğuna yol açar.

Artikülasyon Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

 • Çocuk ana dilinin bağımsız veya bileşik seslerini doğru ve anlaşılır şekilde çıkaramıyorsa ve çıkardığı sesler aynı yaş grubundaki çocukların çıkarması gereken seslerden farklılık gösteriyorsa,
 • Eğer artikülasyon bozukluğu çocuğun konuşmasını anlaşılmaz hale sokuyorsa ve konuşma etrafın dikkatini yoğun olarak çekiyorsa,
 • Belirti olarak da değerlendirilebilecek dört şekilde görülebilir:

 • a) Atlamalar: Atlama yanlışlarında sözcüklerin yalnız bir kısmı söylenir,
  Örnek: hayvan –ayvan, rehberlik -reberlik, saat -sat, araba -arba
 • b) Yerine Koyma: Sözcüğün başı, ortası veya sonundaki bir sesin yerine başka bir ses kullanılır.
  Örnek: Arı -ayı, kitap-kipat, davul-dayul
 • c) Eklemeler: Sözcüklerdeki fazla sesleri içerir.
  Örnek: Aşağı-aşşağı, atmış-altmış, eşek -eşşek, pencere -penicere, saat- sahat
 • d) Çarpıtmalar: Sesler tam doğru olmamakla birlikte gerçeğine yakındır. Ses, konuşma dilinde olmayan yeni bir ses olarak çıkarılır.
  Örnek: karagöz -kaxgöz, ekmek -emme

Artikülasyon Bozukluğuna Nasıl Müdahale Edilir?

Anne-babaların dil ve konuşma problemlerini erken dönemde tespit edip bir uzmana başvurmaları, çocuğun gereksinimlerini belirleyip bu yönde bir müdahale yapılması açısından son derece önemlidir. Uzman psikologlar, dil ve konuşma terapistleri ile çocuk psikiyatristleri ve nörologlar gelişimi birlikte izlerler. İhtiyaca göre, dil ve konuşma becerilerini destekleyecek terapi yöntemlerinden yararlanılır.

============================================= -->