mobil-telefon mobil-whatsapp
Fonolojik Bozukluk

Fonolojik Bozukluk Nedir?

Fonolojik bozukluk, kişinin yaşı ve zekâsı için gelişimsel olarak beklenen konuşma seslerinde hata ya da gecikmenin bulunduğu birçok bozukluğu kapsamaktadır. Fonolojik bozukluk sık yanlış telaffuzlar, ses yer değişimleri ve bebek konuşması izlenimleri veren konuşma sesleri ihmalleri ile görülür. Herhangi bir anatomik, yapısal, fizyolojik, işitsel ya da nörolojik anormalliklerden kaynaklanmamaktadır.

Çocuklardaki fonolojik bozukluğun nedeni bilinmemektedir. Fonolojik bozukluğun ana özelliği; ihmaller, yer değiştirmeler ve genellikle geç öğrenilmiş ses birimlerin bozulmalarını kapsayan belirli sessizlerin gelişimsel olarak beklenen konuşma seslerini kullanmada çocuğun sürekli yetersizliği ile belirli bir telaffuz kusuru olmasıdır.

Fonolojik bozukluk erken çocuklukta tanınmaktadır. 8 yaşından sonra kendiliğinden düzelmesi nadir görülür.

Fonolojik bozukluk ve Artikülasyon bozukluğu arasındaki farklar nelerdir?

  • Artikülasyon bozukluğu, bir konuşma bozukluğu iken fonolojik bozukluk, bir dil bozukluğudur.
  • Artikülasyon bozukluğunda hatalar tutarlılık gösterirken, fonolojik bozuklukta hatalar tutarsızdır.
  • Artikülasyon bozukluğunda hedef ses, kişinin dağarcığında bulunmazken, fonolojik bozuklukta hedef ses kişinin ses dağarcığında bulunabilir.

Fonolojik Bozukluğa Nasıl Müdahale Edilir?

Anne-babaların dil ve konuşma problemlerini erken dönemde tespit edip bir uzmana başvurmaları, çocuğun gereksinimlerini belirleyip bu yönde bir müdahale yapılması açısından son derece önemlidir. Uzman psikologlar, dil ve konuşma terapistleri ile çocuk psikiyatristleri ve nörologlar gelişimi birlikte izlerler. İhtiyaca göre, dil ve konuşma becerilerini destekleyecek terapi yöntemlerinden yararlanılır.