mobil-telefon mobil-whatsapp
Gecikmiş Konuşma Tedavisi

Gecikmiş Konuşma Nedir ?

Çocuk gelişiminde pek çok farklı alanda olduğu gibi, dil ve konuşmanın kronolojik gelişiminde gözlenen bu aşamalar da değişkenlik gösterebilir. Fakat 2 yaşına gelmiş bir çocuğun birkaç anlamlı sözcüğe sahip olmaması veya 3 yaşına gelmesine rağmen cümle kuramaması ciddi bir dil problemine veya gecikmeye işaret edebilir.

Gecikmiş Konuşmanın Nedenleri Nelerdir?

Bazı çocuklar oldukça titiz bir öğrenme tarzına sahiptirler ve tam olarak öğrenmeden konuşmaya başlamazlar. Herhangi bir fiziksel ya da zihinsel problemi olmayan bu çocuklar, 3 yaş dolaylarında birden yaşıtlarını yakalayıp, kendilerini cümleler ile ifade ederek konuşmaya başlarlar. Geç konuşan bazı çocuklar ise muhtemelen kalıtımsal nedenlerden dolayı beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerinin geç olgunlaşması nedeniyle geç konuşurlar. Fakat, bu çocuklar da sonradan bir atak yapıp yaşıtlarının dil gelişimini yakalarlar.

Bazı durumlar da ise, beklenen yaşta ilk anlamlı sözcüklerini üreten çocuklar dil gelişiminde gecikmeler ve gerilemeler gösterebilir. Buna bağlı olarak, anne-babaların dil ve konuşma problemlerini erken dönemde tespit edip bir uzmana başvurmaları, çocuğun gereksinimlerini belirleyip bu yönde bir müdahale yapılması açısından son derece önemlidir. Buna ek olarak, konuşma dışı alanlardaki gelişimi de takip etmek ve yalnıza gecikmiş konuşma düşüncesiyle diğer alanlardaki gelişimsel gecikmeleri atlamamak gerekir.

Gecikmiş Konuşmaya Nasıl Müdahale Edilir?

Anne-babaların dil ve konuşma problemlerini erken dönemde tespit edip bir uzmana başvurmaları, çocuğun gereksinimlerini belirleyip bu yönde bir müdahale yapılması açısından son derece önemlidir. Uzman psikologlar, dil ve konuşma terapistleri ile çocuk psikiyatristleri ve nörologlar gelişimi birlikte izlerler. İhtiyaca göre, dil ve konuşma becerilerini destekleyecek terapi yöntemlerinden yararlanılır.