mobil-telefon mobil-whatsapp
Akıl Ve Zeka Oyunları Atölyesi

Akıl Ve Zeka Oyunları Atölyesi

Akıl ve Zeka Oyunları; çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıra dışı düşünme, dikkat–Konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlar.

Akıl ve zeka oyunları aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.

Akıl Zeka Oyunlarının Kazanımları Neler ?

 • Zekâ potansiyellerini geliştiriyor,
 • Problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmeyi öğreniyor,
 • Bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştiriyor,
 • Problemleri algılama ve değerlendirme kapasiteleri gelişiyor,
 • Bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanımaları, geliştirmeleri ve özgüvenlerini artırmaları mümkün oluyor,
 • Bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı gelişiyor,
 • Akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştiriyor,
 • Sosyal beceriler kazanıyor,
 • Rekabet edebilmeyi öğreniyor,
 • Bir yanlış yaptığında arkadaşını ya da öğretmeni suçlamak yerine, kendisiyle yüzleşmeyi ve öz eleştiri yapmayı öğreniyor,
 • Duygularının sorumluluğunu almayı öğreniyor.
 • Aile dışında farklı bireylerle ve kendi akranlarının içinde kendine güvenmeyi öğreniyor,
 • Liderlik özellikleri gelişiyor,
 • Disiplin duygusu kazanıyor,
 • Daha düzenli çalışma alışkanlığı kazanıyor ve,
 • Çocuklar kesinlikle eğleniyorlar.

Akıl Ve Zeka Oyunları Atölyesinin Amaçları Neler ?

 • Çocuğu Zekâ-Akıl Oyunları dünyasıyla tanıştırmak
 • Çocuğa Zekâ ve Akıl Oyunları’nı sevdirerek öğretmek
 • Zekâ Oyunları’nın geliştirdiği alanları çocuğa kazandırabilmek
 • Zekâ Oyunları’nın geliştirdiği alanları çocuğa kazandırabilmek
 • Ezberci yaklaşımdan uzak, düşünen, sorgulayan bireyler yetiştirebilmek
 • Zekâ Oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak
 • Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek
 • Çocuklarda sıradışı düşünme becerilerini geliştirmek

Akıl Ve Zeka Oyunlarının Okul Derslerine Faydası Olur Mu?

Akıl Ve Zeka Oyunları Atölyesindeki çalışmalar, öğrencide bilişsel becerileri, muhakeme gücünü, strateji, yorumlama ve dikkat eksikliğine iyi geldiğinden okul derslerinde çok faydası olacaktır. Sınavlarda daha hızlı olacak ve daha çok doğru yapma imkânı bulacaktır

Akıl Ve Zeka Oyunlarının Dikkat Dağınıklığına Faydası Var Mıdır?

Akıl ve zeka oyunlarından bazıları tamamen çocuk ve yetişkinlilerde dikkat ve konsantrasyon artırmada kullanılmaktadır. Akıl Ve Zeka Oyunları Atölyesine katılan bireylerde gözle görülebilir şekilde dikkat dağınıklığında azalma olmaktadır.

Akıl ve Zeka Oyunları Atölye Çalışmasının İçeriği Nasıldır?

Akıl Ve Zeka Oyunları Atölyesi etkinliklerinde öğrencilerle farklı akıl oyunları üzerinden çalışılarak, öğrencilerin hem sayısal hem de sözel akıl yürütme düzeylerini gözlemleme imkanı oluşacaktır. Akıl ve zeka oyunları çalışması sonucunda öğrenciler hem farklı bakış açıları ile akıl yürütme noktasında kendilerini geliştirmiş hem de oynanan farklı sayısal ve sözel akıl oyunları sayesinde kendilerini daha iyi tanımış olacaklardır.

Akıl Zekâ Oyunları İle İlgili Deney Yapıldı

Amerika’da nörolog Silvia Bunge bir deney yaptı. Bu kişi akıl ve zeka oyunlarının beyni şekillendirip şekillendiremeyeceği üzerine çalışan bir bilim insanı. Bu deney için okul ortalaması düşük bir ilkokul seçti. Deney yaklaşık 3 ay sürdü. Bu deneyde çocuklara haftada yalnızca 2 saat sadece akıl zeka oyunları oynamalarını sağladı. Burada püf nokta çocukların oyun oynarken kesinlikle eğlenmelerini sağlamaktı. Çünkü Bunge ve ekibi eğlenme olmazsa çocuklarda gelişimin sınırlı olduğunu tespit etmişlerdi. Deneye başlamadan önce ölçülen IQ ortalaması 90’dı. 3 ayın sonunda bu oyunları oynayan çocukların IQlarında 13 puanlık bir sıçrama oldu. Bu 13 puan ne ifade ediyor derseniz şöyle söyleyebiliriz; bir çocuğun IQsu bir okul yılı boyunca en fazla 12 puan gelişebiliyor. Ama akıl zeka oyunları ile yalnızca 3 ay gibi kısa bir sürede bunu rahatlıkla geçebiliyorsunuz.

Finlandiya Eğitim Sisteminde Akıl Zekâ Oyunları

Finlandiya gibi bir ülke eğitimde dünyada neredeyse sonuncuyken eğitim sisteminde köklü değişiklikler yaptı. İlkokulda çocuklarda okuma yazmaya ilk 3 sınıfta başlatılmıyor. Peki, ne yapılıyor? İlk 3 sınıfta çocuklara yalnızca akıl zeka oyunları ile desteklenmiş oyunlar oynatılıyor. Çocuklar eğlenirken beyin gelişimi maksimum düzeye geliyor. Finlandiya şuan işte bu sebeple eğitimde zirvelerde.

Her Seviyeye Uygun Akıl Zekâ Oyunları

Akıl zekâ oyunlarını yalnızca üstün zekâlılar mı oynamalı gibi ailelerden sorular alıyoruz. Tabi ki yalnızca üstün zekâlı ya da yetenekli çocuklar değil, bütün herkes oynamalı zira beynin farklı bölgelerini kullanmayı sağladığı için farklı düşünme becerileri gelişirken hem matematik zeka, hem sözel zeka ve duygusal zeka gelişimi söz konusu oluyor

Her Yaşa Uygun Akıl Zekâ Oyunları

Yalnızca çocuklar mı akıl zeka oyunları oynamalı diye sorular da çok geliyor. Kesinlikle hayır. Zira yetişkinlerin de bu oyunları oynayarak daha dikkatli hale geldiğine, daha farklı düşünebilme yeteneklerinin geliştiğine, daha hızlı düşünüp daha hızlı karar verebildiklerine, unutkanlık sorunlarının azaldığına şahit oluyoruz. Ayrıca yetişkinler olarak bizlerin de beynimizi daha aktif kullanmaya olan ihtiyacımız çocuklarımızdan daha az değil.

" Tüm çocuk, ergen ve yetişkinleri atölyemize bekliyoruz "