mobil-telefon mobil-whatsapp
Çocukla Psikolojik Danışma

Çocukla Psikolojik Danışma

Çocuklarla ilgili sorunlar fazlasıyla çeşitlilik göstermektedir. Doğuştan gelen tıbbi kökenli problemler dışında kalan sorunlar, genellikle psikolojik kökenlidir. Bizim çalışma alanımız tam da bu noktada başlar. “Çocuk Psikolojisi Hizmetleri (Pedagoji)”,

Psikolojik Danışma

  • Çocuklarda görünen sorunların aşılması ve onların daha sağlıklı bir birey olması için aileyi bilgilendirip, problemin çözümüne odaklanır.
  • Çocuğun gelişim dönemlerini detaylı ve düzenli olarak takip eder.
  • Çocukta oluşabilecek herhangi bir problemin, gelişim dönemine uygunluğunu değerlendirip, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
  • Bu yaş grubundaki çocuklara yardımcı olmak için, ailelere de gerekli rehberlikte bulunarak, daha olumlu ve uyumlu bir çocukluk geçirmesine yardımcı olur.
  • Eğer gerekiyorsa Deneyimsel Oyun Terapisi, EMDR ya da Bilişsel Davranışçı Terapi ile çocukların yaşadıkları sorunların çözülmesini destekler.