mobil-telefon mobil-whatsapp
Ergenle Psikolojik Danışma

Ergenle Psikolojik Danışma

Ergenlik dönemi, kızlarda yaklaşık 11, erkeklerde 13 yaşlarında başlayan bir dönemdir. Bu dönem hem ergen için hem de anne-baba için, oldukça zor ve sarsıcı bir dönemdir. Anne baba, çoğunlukla uyumlu, söz dinleyen çocuğunun gidip; yerine karşı çıkan, “hayır” diyen, artık peşinde dolaşmayıp yalnız kalmayı tercih eden çocuğunun karşısında şaşkına dönmekte ve üzüntü yaşamaktadır.

Ergenlik dönemi, hormonel düzensizliklerin, kimlik bunalımının yaşandığı önemli bir dönemdir. Kimliğini arayan ergen, bu dönemde aslında ne yaptığını pek de bilmezken anne babasına zor dönemler yaşatır. Kendisini de “Kimse beni anlamıyor” şeklinde ifade eder. Durduk yere ağlar, kavga çıkartır, öfkelenir, söylenir, kimisi hemen ardından sakinleşir ve pişmanlık duyar. Kimisi de içine kapanır, hiçbir şey anlatmaz, kimsenin kendisini anlamasına izin vermez. Anne-babanın çıkmazda hissettiği, çocuğundan endişe duyduğu, nasıl davranacağını bilemediği bu dönemde, iletişim sorunları gittikçe tırmanır. Bilinmesi gereken önemli bir ayrıntı, ergen de zorlanmaktadır.

Ergenin kendini daha iyi tanıması, kaygılarıyla baş etme gücü kazanması, anne babaların çocuğunu bu zor dönemde kazanabilmesi, karşılıklı birbirini anlamaları, sorunları en hafif şekilde atlatabilmeleri için bize başvurabilirsiniz.

Ergenlik dönemindeki çocuğunuzun psikoterapi almasına ihtiyaç duyabileceği alanlar da şu şekilde sıralanabilir.

Ergenlik Dönemi Sorunları

 • Ergenlik Dönemi Sorunlarıyla Baş Edebilme
 • Kendini Tanıma
 • Kimlik Kazanma
 • Zorlanma Ve Güçlüklerle Başedebilme
 • Zorlanma Ve Güçlüklerle Başedebilme
 • Ailede Karşılaşılan Sorunlarla Baş Edebilme
 • Ergeni Anlamak
 • Problem Çözme Becerisi Kazanmak
 • İnternet Bağımlılığı
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Özgüven Eksikliği

Okul ve Eğitimle İlgili Sorunlar:

 • Okula Uyum Sorunları
 • Okul Reddi
 • Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Sınav Kaygısı
 • Akademik Başarısızlık
 • Okul Korkusu /Okula Gitmeyi Reddetme
 • Ayrılık Kaygısı
 • Akranları ile Geçimsizlik
 • Zorbalık (Akran İstismarı ) Göz Dağı Verme
 • Zorbalığa Maruz Kalma
 • Özgüven Eksikliği
 • Fiziksel /Duygusal İstismar

Ergenlik Dönemi Klinik Sorunlar:

 • Davranış Bozukluğu
 • Kaygı Bozukluğu
 • Korkular
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar)
 • Depresyon
 • Travma
 • Sosyal Kaygı
 • Arkadaşlık Sorunları
 • Ebeveyn-Ergen İletişim Sorunları
 • Özgül Fobi (Hayvan, asansör, uçak vb korkular)
 • Uyku Problemleri (Uyku Terörü ve Kabuslar)
 • Beslenme Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği
 • Cinsel İstismar
 • Cinsiyet Kimlik Bozukluğu
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Mutizm (Seçici Konuşma)

Dil ve Konuşma Bozuklukları:

 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Fonolojik Bozukluk
 • Kekemelik