mobil-telefon mobil-whatsapp
ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi)

ACT (Kabul ve Kararlılık Terapileri)

ACT, son zamanların en gözde ve işe yarar psikoterapilerinden biridir. Güçlü yanları oldukça fazladır ve en önemlisi yararlı oluşu, işe yararlılığı kanıtlanmıştır. Terapinin temelinde birey için önemli olan değerler ortaya çıkartılır ve bu değerler doğrultusunda yaşamı şekillendirilir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi ile birlikte birey kendinin, değerlerinin ve çevresinin farkına varır. İsteklerini bilir, hayatının nasıl devam etmesi gerektiğini bilir, nasıl mutlu olacağının farkına varır. Olumsuz yaşantılardan kaçmaz, onları yok saymaz, kabullenir. Hayatına istediği şekilde yön vermekte kararlıdır, davranışlarını bu yönde belirler. Düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının farkındadır. Böylece bireye sağlıklı, mutlu ve anlamlı bir yaşam kazandırılır. Birey kendi yaşamı için kendi değerleri doğrultusunda hareket ettiğinde, bazı sorunların ve acının kabulü sağladığında, mutluluğu yakalar ve yaşama son verme gibi durumlardan uzaklaşır. Yaşamının anlamını bulan, kazanan birey hayatına mutlu bir şekilde devam eder.

ACT terapide uygulanan önemli tekniklerden biri Psikolojik Esneklik Modelidir. Modelde altı önemli nokta üzerinde durulur. An’da olma, değerler, kararlılıkla harekete geçme, bağımsal kendindelik, ayrışma ve kabul. Bu altı olgunun hepsi psikolojik esnekliği oluşturmaktadır. Kabul; bireye yaşantısal kaçınmadan uzak kalması için öğretilir. Birey direnç göstermeksizin içsel ve dışsal yaşantısıyla kucaklaşır, kendinde yer açar. Ayrışma; sorun yaşayan kişi, aklına gelen düşüncelerle birleşmiş, inanmış ve sanki gerçekten olmuş gibi yaşamaktadır. ACT sürecinde kişinin yaşantısı gözlemlenebilir hale getirilir. Olumsuz düşüncesi onun için yalnızca bir ‘ses’ olarak kalana dek çabalanır. An’da olma; olayları tahmin etmek, olayları eleştirmektense olayların farkında olmak ve açıklamak gerekir.

Bağlamsal Kendindelik; ‘ben’ in farkında olma, çevresinin, şu anki yaşantısının farkında olma durumudur.

Değerler; bir somutluğu olmaksızın hayatımıza yön veren ve amacımız olan olgulardır. Kararlılıkla harekete geçme; terapinin temel amacıdır. Kişi değerleri doğrultusunda kararlılıkla amacına yönelik hareket etmelidir.