mobil-telefon mobil-whatsapp
Çocuk ve Ergen Klinik Testleri

Çocuk ve Ergen Klinik Testleri

Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği:

8 yaş ve üzerindeki depresyonda olduğu düşünülen çocuklara uygulanan, depresyonda olup olmadıkları hakkında fikir veren bir ölçektir.

Ergenler İçin Depresyon Ölçeği:

Depresyonda olduğu düşünülen ergenlere uygulanan, depresyonda olup olmadıkları hakkında fikir veren bir ölçektir.

ÇADÖ-Y Çocuklarda Kaygı ve Depresyon Ölçeği:

Çocuk ve ebeveyn olmak üzere iki formdan oluşmaktadır. ÇADÖ-Y çocuk formu 3-12 yaş arasındaki çocuklarda anksiyete (kaygı) ve depresyon düzeyini ölçmek için kullanılan bir testtir. Bu testin ebeveyn formu ise ebeveynin gözünde çocuğun anksiyete ve depresyon düzeyini ölçmektedir.

Bier Cümle Tamamlama Testi:

Kişiyi tanıma testlerinden biridir. A ve B formu olmak üzere 2 bölüme ayrılır. (A) formu 8-16 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Çocuk (A) formunda verilen 67 eksik cümleyi tamamlayarak yaşadığı problemlerini, hayattan beklentilerini, ilgi alanlarını, kimseyle paylaşamadığı olumlu ve olumsuz olabilecek duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireysel ve grup şeklinde uygulanabilen bir testtir.

Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi:

Projektif kişilik testidir. 4 – 12 yaş arası çocuklara bireysel olarak uygulanan, zaman kısıtlaması olmayan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen bir testtir. Yarı yapılandırılmış, çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 tane hikâyeden oluşmaktadır. Test sonucunda çocuğun komplekslerine ve bilinçaltı işleyişi ortaya çıkarmaya yönelik bilgi edinilir.

Yetişkin Klinik Testler:

 • Scl-90-R Psikolojik Belirti Tarama Ölçeği
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck Anksiyete (Kaygı) Ölçeği
 • Beck Umutsuzluk Ölçeği
 • Hamilton Depresyon Ölçeği
 • Hamilton Kaygı Ölçeği
 • Agorafobik Bilişsel Ölçeği
 • Libeowitz Sosyal Fobi Belirtiler Ölçeği
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği
 • Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği
 • Yale Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği
 • Yaşam Öyküsü Envanteri
 • Yeme Tutum Testi