mobil-telefon mobil-whatsapp

Psikolojik destek almak, tam tersi sağlıklı düşünebilen insanların ihtiyaç duyabileceği bir hizmettir. Sağlıklı olmak; sadece bedensel değil, duygu ve ruh dünyasının da sağlıklı olması demektir. Karşılaşılan zorlu yaşam olayları nedeniyle; duygu ve ruh dünyasında çıkmaz yollarla karşılaşmak, çaresiz hissetmek mümkündür.

Çözüm yolu ise; Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık mezunu, tecrübeli, Psikoterapi eğitimi almış bir profesyonelden destek almaktır.

Profesyonel hizmet veren bir Psikolog/Psikolojik Danışman, danışanının bilgi ve onayı olmadan; terapide konuşulan, paylaşılan bilgileri üçüncü şahıslara (bu kişi danışanın annesi, babası, kardeşi, eşi bile olsa) aktarmaz, katıldığı sosyal ortamlarda bu konulardan bahsetmez.

Psikoterapide gizlilik, karşılıklı uyulması gereken en önemli esastır. Terapist de, gerekli olduğunda, kendinden örnekler vererek özel bilgilerini danışanı ile paylaşır.

Psikoterapi sürecini, denizciliğe benzetebiliriz. Hayat, denize; kişinin özel yaşamı, gemiye; kişi, kaptana; terapist ise kılavuz kaptana benzetilebilir. Kişi kendi hayat gemisini kullanmakla yükümlüdür; çünkü kaptan odur ve sorumluluk ona aittir. Ancak gemisini kullandığı alanda başka gemiler ve hayat denizinde fırtınalar, girdaplar ve su altında göremeyeceği engeller olabilir. Burada devreye kılavuz kaptan yardımı yani terapist girer.

Kişinin hayat denizinde gemisini minimum risklerle güvenli denizlere ulaştırmasında kılavuzluk yapar. Özellikle bu yönüyle, hayat dümenine yeni geçmiş olan çocuk ve gençlerde uygulanan terapiler, hayat denizinde dümeni doğru yerlere çevirmek adına, büyük öneme haizdir.

Psikolojik destek almanın utanılacak bir şey olmadığı artık tüm dünyada, gelişmiş toplumlarca bilinmektedir. Pek çok başarılı kişinin ardında psikolojik danışmanlar vardır. Kişinin kendindeki eksiklikleri ya da kendisini zorlayan süreçleri bilip hareket etmeyi istemesi, son derece akıllıca bir seçimdir.

Yaşamın devam edemediği, tıkandığı anlarda bu tıkanıklığı açmak istemek ve bir ruh sağlığı uzmanından destek almaya karar vermek ilk adımdır.

Psikiyatristler; tıp fakültesi mezuniyetlerinin ardından 4 yıllık psikiyatri uzmanlığını tamamlamış, ruhsal hastalıkların fizyolojik temellerine odaklanan ve reçete yazma yetkisine sahip hekimlerdir. Psikologlar ise üniversitelerin Fen- Edebiyat fakültelerinde 4 yıllık “Psikoloji” eğitimini tamamlamış, kişilerde var olan sağlıksız duygu, düşünce ve davranışların altında yatan nedenleri konuşarak çözümlemek üzere çalışan ruh sağlığı uzmanlarıdır. Genel olarak psikiyatristler ilaç ile tedavi yöntemi kullanırken; psikologlar, psikoterapi yöntemleriyle tedavide yer alırlar. Bu yüzdendir ki bir psikolog ve psikiyatrist birlikte çalışabilmektedir.

Bir psikolog ilaçla tedavinin de gerekli olduğunu düşündüğü danışanlarını psikiyatriste yönlendirirken, bir psikiyatrist de ilaçla tedavinin yanında psikoterapiyle de ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorsa yine bir uzman psikoloğa (psikoterapiste, klinik psikoloğa) yönlendirme yapabilir.

Psikolog tanıdığı kişilere terapi uygulamaz. Profesyonel ve sağlıklı bir danışmanlık ya da terapi süreci için mesleki etik kurallar çerçevesinde arada sadece terapist ve danışan ilişkisi bulunmalıdır. Bununla birlikte danışanlarıyla seanslar dışında görüşmez, arkadaşlık etmez.

Psikoterapi; bir arkadaşla sohbet etmek, dertleşmek, anlatıp rahatlayıp gitmek değildir. Sorunların altında yatan nedenlere odaklanarak farkındalık kazandıran, ideal çözümleri danışanın kendisinin bulduğu, gerçek iyileşmenin sağlandığı bir süreçtir.

Bunun için öncelikle danışanın şimdiki sorunlarını, geçmiş yaşantılarını terapistin anlayabilmesi ve danışana özel bir terapi programı uygulanması için; değerlendirme görüşmeleri yapılır ve bazı ölçekler uygulanır. Ardından müdahale görüşmeleri ile terapi odasında farkındalık kazanılarak, gerçek yaşamda uygulanmak üzere davranış ödevleri verilir. Danışan, bunları ne kadar önemser ve uygulamaya geçerse o kadar çabuk ilerler. Psikoterapi, kişinin kendini tanıdığı ve çözümlerine ulaşabilmede gerekli psikolojik zeminin oluşturulmaya çalışıldığı bir ortaklıktır.

Günlük hayatınızı ve iş ya da eğitim sürecinizi engelleyen, işlevselliğinizin bozulmasına neden olan tüm güncel sorunlarınızda psikolojik destek hizmetlerinden yararlanabilirsiniz

• Kendinizi ve çevrenizi daha iyi tanımak istiyorsanız,
• Yalnızlık ve utangaçlık ile başa çıkmak istiyorsanız,
• İlişkilerinizde etkili iletişim kurmak istiyorsanız,
• Kendine güven ve girişkenlik konularında zorluk yaşadığınızı düşünüyorsanız,
• Stres ve kaygı ile başetmek istiyorsanız,
• Sınavlar ve notlar ile probleminiz varsa,
• Mesleki alanlarda kendinize bir yol çizmek istiyorsanız,
• Her türlü karar verme güçlüğü çekiyorsanız,
• Uyum zorluğu yaşıyorsanız,
• Yaşamım nereye doğru gidiyor diye endişeleniyorsanız.
• Kimseye anlatamadığınız ancak paylaşmak gerekliliği hissettiğiniz duygu ve düşünceleriniz olduğuna inanıyorsanız,
• Zamanı etkili kullanamıyorsanız,
• Nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız,
• Kendinizi daha iyi tanımak istiyorsanız,
• Çalıştığınız halde başarılı olamıyorsanız,
• Hayatınızda bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız,
• İnsanlarla daha etkili iletişim kurmak ve duygularınızı etkili şekilde ifade etmek istiyorsanız,
• Stresli ve aşırı kaygılıyım diyorsanız,