mobil-telefon mobil-whatsapp
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi

Psikoterapi ruhsal rahatsızlık veya sorunları sözel etkileşim yoluyla (görüşmelerle) çözme tekniğine verilen genel addır.

Bilişsel Davranışçı Terapi psikoloji ve psikopatoloji (ruhsal rahatsızlıklar) alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış çağdaş bir psikoterapidir. Ortaya konulan bu tedavi yönteminin etkinliği bilimsel olarak sınanmış ve yüzlerce klinik araştırmayla birçok ruhsal rahatsızlıkta etkili olduğu gösterilmiştir.

Dayandığı temel itibarıyla diğer psikoterapilerden farklı olan bilişsel terapinin tedavi uygulamaları süreç ve içerik olarak yapılandırılmıştır. Öncelikle kişinin güncel sorunlarına odaklanır, süre olarak daha sınırlı, ve daha çok sorun çözme hedeflidir.

Panik Atak, Depresyon, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Obsesif Kompülsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı), Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sosyal Fobi, Sağlık Kaygısı, Kapalı Alan Fobisi, Hayvan Fobisi, Uçak Fobisi, Yükseklik Fobisi, Psikolojik Kökenli Ağrılar, Bayılmalar, Yeme Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Uyku Bozuklukları gibi klinik durumlarda Bilişsel Davranışçı Psikoterapinin etkililiği kanıtlanmıştır.

Biz de yüzlerce danışanımıza bu terapi yöntemiyle sağlıklı ve doyum sağlayabilecekleri bir yaşama kavuşmalarında yardımcı olmanın mutluluğunu yaşamaktayız..

Bilişsel Davranışçı Terapi Çocuklarla Nasıl Uygulanır?

Bilişsel Davranışçı Terapi, genelde 5-14 yaş aralığındaki çocuklarla uygulanır. Bilişsel Davranışçı Terapi problem odaklı bir terapidir. Terapide çocuğun var olan problemleri ile nasıl başa çıkabileceğini keşfetmesi, çözüme yönelik yöntemler üretmesi ve problemler karşısında direncinin arttırılması hedeflenir. Bu yapılırken psikolog önce çocukla aynı takımda yer aldığını, sorunları beraber yardımlaşarak yeneceklerini anlatır. Ardından sorunla ilgili konuşularak çocuğa, BDT’nin ne olduğu, duygu, düşünce, davranış ve bedensel duyumların tanımı ve aradaki bağlantıları anlatılır. Öncelikli hedef, çocuğun süreci anlamlandırmasını sağlamaktır.

Ardından çocuğa her hafta uygulamalar verilir. Bu uygulamalar, soruna yönelik çocuğun başarması gereken ödevler şeklinde olur. Bu ödevleri ve başarılması gerekenleri psikolog, çocuğa danışarak onun da yardımı ve onayıyla hazırlar.

BDT Çalışmasında Aile ve Okulun Önemi

Terapist mutlaka aile ile görüşür ve görüşmelerde gerekli yönlendirmeleri ve bilgilendirmeleri yapar. Ailenin de süreci anlamasını ve çocuğuna koçluk yapmasını hedefler. Gerekirse okulla ve çocuğun sık sık iletişimde bulunduğu diğer kişilerle de görüşür.

BDT Toplam Ne Kadar Sürer?

Her seans 45 dakika sürer. Toplam seans süresi ise 6-10 seans gibi kısa bir süreden bir yılı aşkın bir süreye değişebilir. Bu süreç; çocuğun ilerleme hızı, yaşadığı problemin büyüklüğü, ailenin iş birliği gibi sebeplere göre farklılık gösterir.