mobil-telefon mobil-whatsapp
Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim

Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim

Kimliği oluşturan bileşenlerden biri de cinsel kimliktir. “Cinsiyet kimliği”, bireylerin biyolojik özellikleri ile tanımlanırken; “cinsel kimlik”, bireyin kendisini dişi ya da erkek olarak tanımlamasıdır. Cinsel kimlik cinsel davranışlar ile şekillenir.

Cinsel davranışlar, cinsel yakınlık kurabilmek ve cinsel doyum sağlamak için ortaya çıkar. Cinsel yakınlık fizyolojik ihtiyaçlarımızın yanında duygusal ihtiyaçlarımızı da karşılamamızı sağlar. Bu ihtiyaçlar arasında; sevilme, korunma, beğenilme, onaylanma vb. ihtiyaçlarımız bulunmaktadır.

Bireylerin cinsel yakınlık ihtiyacı ile ortaya çıkan davranışları hangi cinse yönelttiği ise “cinsel yönelimi” ile alakalıdır.

Maddeler

  • Heteroseksüel: Kişinin karşı cinsiyete cinsel ve duygusal ilgi duymasıdır.
  • Eşcinsel (Homoseksüel): Kişinin kendi cinsiyetine cinsel ve duygusal ilgi duymasıdır. Eşcinsel kadın ve erkeklerin bedensel cinsiyetlerine herhangi bir itirazları yoktur, sadece aynı cinsten bireylerle cinsel ilişki kurmak isterler, cinsel yönelimleri kendi hemcinslerinedir.
  • Biseksüel: Kişinin her iki cinsiyetten olanlara cinsel ve duygusal ilgi duymasıdır.
  • Travesti: Karşı cinsin eşyalarını kullanmaktan, karşı cinsin giydiği kıyafetleri giymekten, karşı cinsin davranışını sergilemekten cinsel haz alan kimselerdir.
  • Transseksüel: Cinsiyetini değiştirmesi gerektiğine, ruhsal ve bedensel olarak diğer cinsiyete sahip olması gerektiğine inanan kişidir.

Toplumda cinsel kimlik ve yönelim ile ilgili birtakım yanlış ön kabuller bulunmaktadır. Cinsel kimlik ve cinsel yönelim bir bozukluk/hastalık değildir.