mobil-telefon mobil-whatsapp
Dikkat-Algı Testleri

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi:

Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutan bir testtir. (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

Benton Görsel Bellek Testi:

Görsel–mekânsal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılan bir testtir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. Test ülkemizde, farklı gelişim özelliklerinden gelen sağlıklı bireyleri ve çeşitli klinik örneklemleri içeren araştırmalarda kullanılmıştır. 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir. Uygulama süresi 5 dakikadır.

Porteus Labirentleri Testi:

5 ila 14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan zekânın performans kısmını ölçen bir testtir. 12 labirentten oluşmaktadır.

Frostig Görsel Algılama Testi:

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir.

Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.

Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır.

Küçük çocuklarda bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar.

Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.

D2 Dikkat Testi:

Seçici dikkati ve zihinsel konsantrasyonu belirlemek için geliştirilen bir test olup, 9-60 yaş arası bireyler için kullanılabilen, bireysel ve grup şeklinde uygulanabilen bir testtir.

Burdon Dikkat Testi:

10-20 yaş aralığındaki bireylere uygulanabilen, dikkat eksikliği problemi yaşayan öğrencilerin dikkat ve odaklanma düzeylerini belirleyebilmek amacıyla bireysel ve grup şeklinde uygulanabilen bir testtir.

Zekâ Testleri:

WISC-R Zekâ Ölçeği:

6-16 yaş aralığındaki çocukların zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç farklı zekâ(IQ) puanı elde edilmektedir. Bazı alt testleri de süreye dayalı olarak uygulanabilmektedir.

GoodEnough – Harris Bir İnsan Çiz Testi:

Zekâyı ölçen bir performans testidir. 7,8 ve 9 yaş çocuklarına uygulanır. Kapsamı: Zekayı ölçmek amacıyla geliştirilen testin iki alt testi vardır: Erkek-Kadın. “Bu kağıda bir insan resmi çizmeni istiyorum. Çizebildiğin kadar güzel olsun, her şeyini çiz.“ şeklindedir.

Porteus Labirentleri Testi:

Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur. 7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır.

Kent EGY Testi:

6-14 yaş arasındaki bireylerin zekâsını incelemeye yarar.

Cattell Zeka Testi (16 yaş üzeri):

3 ölçekli bir test olan, belirli bir süreye göre uygulanan Cattell Testi, tüm dünyada uygulanan bir zekâ testi niteliğindedir. 3.Ölçek; 10 ve daha üst sınıflarda öğrenim gören çocuklar ile daha üst yetişkinlere uygulanmaktadır.

Yetenek Ve İlgi Testleri:

Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri:

Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri, lise ve dengi okulların sınıflarında okuyan öğrenciler ve yetişkinler için düzenlenmiş olup, kişilerin yükseköğretim programları içerisinden ilgi ve istekleri doğrultusunda gerçekçi seçimler yapabilmelerini sağlamak amacıyla kullanılan bir testtir. Envanterde mesleki yönelim alanları belirlenmiş olup aynı zamanda ülkemizde bulunan mesleklere yönelik mevcut yükseköğretim programlarının tamamı dikkate alınmıştır.

Kendini Değerlendirme Envanteri:

Lise öğrencilerinin ilgi, yetenek, beceri ve eğilimlerinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Envanter sonucu, öğrencinin hangi alana ve mesleğe daha yakın olduklarına dair bir fikir verir.