mobil-telefon mobil-whatsapp
  • Çocuklarla İlgili Yardım Almadan Önce:

İlk görüşmeye çocuğunuzla gelmenizi rica ediyoruz. Öncelikle çocukla kısa bir görüşme, gözlem ya da oyun oynayarak ön izlenim edinmeye çalışıyoruz. Ardından anne-baba ile yaşanan sorunu ve çocuğun gelişim öyküsünü yani çocuğun anne karnından itibaren bugüne kadar neler yaşadığını olaylar-duygular-davranışlar, ebeveyn tutumları açısından incelememiz gerekecektir. Çocuğun yanında bunlar konuşulmamalıdır. Bu nedenle, anne baba ile görüşmemizde çocuğunuzun yanında ona eşlik edecek bir yetişkinle gelmenizi istiyoruz. Ebeveyn görüşmesi toplam 1 saat sürer.

Çocuğunuz 8 yaşından küçükse, Çocuğa “Bir yer var. Orada bir abla çocuklarla oyun oynuyor. Seni oraya götürmek istiyoruz. Tanışmak için seni bekliyor. Seninle tanıştıktan sonra da bizimle sohbet edecek. ” denilerek getirilebilir. Haftada bir oyun seansının ardından bir ebeveyn görüşmesi yapılır. Terapist ve anne baba süreç ile ilgili paylaşımda bulunur.

Çocuğunuz 8 yaşından büyükse, çocuğunuzla net olarak problem hakkında konuşun. Bu konuyla ilgili hep birlikte yardım almak istediğinizi belirtin. Benzer durumlarla ilgili olarak çocuklara ve ailelere sorun çözmede yardım edilen bir yere gideceğinizi söyleyin. Problem davranışı tanımlarken; korkutmamaya, yargılamamaya özen gösterin. Merkeze başvurma nedeninizin onu şikâyet etmek değil, hep birlikte yardım almak olduğunu belirtin. Sağlıklı kişilerin ve çocukların da zorlukları olabileceği ve uygun yardımla çözümlenebileceği açıklamasını yapın. İlk görüşmenin ardından yine ebeveyn görüşmeleri planlanır ve sorunu çözmek için terapist, çocuk ve anne baba birlikte hareket ederler.

Psikoeğitim Görüşmesi: İlk görüşmenin ardından, özellikle oyun terapisine karar verilen çocuğun anne babasına psikoeğitim verilir. 1,5 saat süren eğitimde; bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılır. Ayda bir yapılan görüşmelerde ebeveynin öğrendiklerini hayata geçirip geçirmediği takip edilir.

  • Ergenlerle İlgili Yardım Almadan Önce:

Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe geçişi içeren ara dönemdir. Bu nedenle dönemin özellikleri göz önüne alınarak psikolojik yardım süreci de farklı yapılandırılmaktadır.

Ergen tek başına gelmeyi tercih etmediği sürece ilk görüşmelerin ergen-anne-baba birlikte yapılması uygundur.

Ergenin direkt sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek bazı özel durumlar hariç, kendisinin izni olmadan hiçbir bilgi ailesiyle ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Süreç içinde devam edebilecek olan uzman ve anne-baba görüşmelerinde amaç, ergenin terapisi hakkında bilgi vermek değil; anne-baba tutumları, çocuklarının sorununu çözmek için yapmaları gerekenleri ele almaktır. Ebeveyn danışmanlığı, çocuk ve ardından ebeveynle görüşmeler şeklinde planlanır ve 1 saat sürer. Bu görüşmeden önce de yine ergenin rızası alınır.

  • Yetişkin Olarak Kendinizle İlgili Yardım Almadan Önce:

İlk tanışmanın olduğu görüşme, değerlendirme görüşmesidir; sorun ve nedenleri anlaşılmaya çalışılır. İlk görüşmenin sonunda hangi danışmanlık türüne ihtiyacınız olduğu sizinle paylaşılır. Bireysel psikoterapi, evlilik ya da aile terapisi, cinsel terapi gibi. Eğer farmakoterapi (ilaç tedavisi) almanız gerekiyorsa, bir psikiyatriste yönlendirme yapılır. İlaç tedavisinin yanında, karar verilen psikoterapi yöntemi uygulanır.

Psikoterapi, birkaç görüşme ile sonuç alınan bir yöntem değildir. Psikoterapi, ruhsal rahatsızlık veya sorunları sözel etkileşim yoluyla (görüşmelerle) çözme tekniğine verilen genel addır. Yani bir süreçtir. Ne kadar süreceği; sorunun ne olduğuna, danışanın değişime yönelik istekliliğine, terapilere düzenli katılımına, verilen uygulamaları yapıp yapmamasına göre değişir. Bu ve benzeri soruların cevabı, ilk görüşmede terapist tarafından verilir. Bireysel terapi görüşmeleri 45 dk sürer.

  • Evlilik ve Aile Danışmanlığı ya da Cinsel Terapi İle İlgili Yardım Almadan Önce:

İlk görüşmede terapist; çiftlerden bilgi alır, sorular sorar, sorun ve ilişki öyküsü hakkında fikir edinir. İkinci görüşme bireysel olarak ayrı ayrı gerçekleştirilir. Evlilikteki ya da cinsel yaşamdaki sorun alanları, çiftlerin sorunlara bakış açısı, ilişkilerine dair inançları konuşulur. Diğer görüşme yine çift olarak yapılır ve tüm görüşmeler ve testlerden elde edilen bilgiler paylaşılarak birlikte seans hedefleri belirlenir.

İlerleyen seanslar çiftin ve/veya ailenin hedefleri yönünde şekillendirilir ve sürdürülür. Görüşme sıklığı gün ve saatleri yine danışanın durumu, koşulları ve ihtiyacına göre ortak olarak kararlaştırılır. Görüşmeler kişiler üzerinden değil ilişki üzerinden sürdürülür. Çiftlerden herhangi birinin ayrıca psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu durumlar öncelik kapsamında değerlendirilir ve ortak kararlar alınır. İlişki terapisi ya da aile terapisi yapılıyorsa, 1,5 saatlik görüşmeler planlanır. Cinsel terapi 1 saat sürer.

Gizlilik İlkesi: Danışanlarımızla gerçekleştirdiğimiz seanslarda konuşulan her şey; yazılı veya sözlü olarak verilen her türlü kişisel bilgi, seans notları ve raporlar gizli tutulur, kimseyle paylaşılmaz.

Son Olarak: Merkezimizde randevu sistemi ile çalışılmaktadır. Gelmeden önce arayıp size ve terapiste en uygun olan zamana randevunuzu oluşturmanız ve belirlenen gün ve saatte merkezimizde bulunmanız gerekmektedir. Randevularınızı ertelemeniz sürecinizi aksatırken, iptal etmeniz kendinize tanıdığınız terapi fırsatından vazgeçmenize neden olacaktır.

Eğer ertelemeniz gereken acil bir durumunuz varsa, en az 24 saat öncesinden bunu merkezimize bildirmeniz gerekmektedir.

  • Gizlilik İlkesi:

Danışanlarımızla gerçekleştirdiğimiz seanslarda konuşulan her şey; yazılı veya sözlü olarak verilen her türlü kişisel bilgi, seans notları ve raporlar gizli tutulur, kimseyle paylaşılmaz.