mobil-telefon mobil-whatsapp
Çocuk ve Ergen Sorunları

Çocuk ve Ergen Sorunları

Elit Danışmanlık Merkezi Pedagoji Bölümü; psikolojik sorunların değerlendirilmesi ve çözümüne yönelik olarak, çocuğun ve gencin etkileşim içinde olduğu anne, baba ve öğretmen başta olmak üzere yakın çevresine ve genel olarak konuyla ilgilenen her kesime yönelik çeşitli psikoterapi, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Merkezimizde çalışan tüm terapistlerimizin çocuklara, gençlere ve ailelerine psikolojik ve davranışsal danışmanlık sunabilecek kapsamlı deneyimleri vardır. Amacımız mutlu, verimli ve yaratıcı bir topluma erişmek için hayatın zorlukları ile baş edebilen, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan mutlu bir çocukluk ve gençlik deneyimine katkıda bulunmaktır.

Çocuk ve gençlerde karşılaşılan bazı sorunlar ve bizim çalışma alanlarımız aşağıda sıralanmıştır.

Uyum ve Davranış Problemleri:

 • Öfke Kontrol Problemleri
 • Saldırganlık
 • Yalan Söyleme
 • Tikler
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Altını Islatma
 • Kaka Kaçırma
 • Parmak Emme
 • Tırnak Yeme
 • İnatçılık
 • Çekingenlik
 • Karşıt Gelme Bozukluğu
 • Ayrılma Kaygısı
 • Mastürbasyon
 • Okul Korkusu (Okul Fobisi)

Ergenlik Dönemi Sorunları

 • Ergenlik Dönemi Sorunlarıyla Baş Edebilme
 • Kendini Tanıma
 • Kimlik Kazanma
 • Zorlanma Ve Güçlüklerle Başedebilme
 • Ailede Karşılaşılan Sorunlarla Baş Edebilme
 • Ergeni Anlamak
 • Problem Çözme Becerisi Kazanmak
 • İnternet Bağımlılığı
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Özgüven Eksikliği

Okul ve Eğitimle İlgili Sorunlar:

 • Okula Uyum Sorunları
 • Okul Reddi
 • Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Sınav Kaygısı
 • Akademik Başarısızlık
 • Okul Korkusu /Okula Gitmeyi Reddetme
 • Ayrılık Kaygısı
 • Akranları ile Geçimsizlik
 • Zorbalık (Akran İstismarı ) Göz Dağı Verme
 • Zorbalığa Maruz Kalma
 • Özgüven Eksikliği
 • Fiziksel /Duygusal İstismar

Çocuk ve Ergenlik Dönemi Klinik Sorunlar:

 • Davranış Bozukluğu
 • Kaygı Bozukluğu
 • Korkular
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar)
 • Depresyon
 • Travma
 • Sosyal Kaygı
 • Arkadaşlık Sorunları
 • Ebeveyn-Ergen İletişim Sorunları
 • Özgül Fobi (Hayvan, asansör, uçak vb korkular)
 • Kayıp ve Yas Süreci
 • Uyku Problemleri (Uyku Terörü ve Kabuslar)
 • Beslenme Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği
 • Cinsel İstismar
 • Cinsiyet Kimlik Bozukluğu
 • Otizm
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Mutizm (Seçici Konuşma)

Dil ve Konuşma Bozuklukları:

 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Fonolojik Bozukluk
 • Gecikmiş Konuşma
 • Kekemelik s